pszczyna.tv - pszczyńska telewizja internetowa

Reklama

Telewizja pszczyna.tv

  • 10 września 2013
  • 7 listopada 2013
  • wyświetleń: 49747

Budżet obywatelski: są wyniki!

Za pieniądze z budżetu obywatelskiego zmodernizowany i rozbudowany zostanie kompleks rekreacyjno-sportowy przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Czarkowie. Zrealizowane zostaną również cztery inne projekty.

We wtorek 5 listopada w Urzędzie Miejskim w Pszczynie odbyła się konferencja prasowa, podczas której burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol ogłosił wyniki Budżetu Obywatelskiego 2014. Najwięcej głosów oddano na projekt "W zdrowym ciele zdrowy duch! Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarkowie" Budowa nowej bieżni, siłowni zewnętrznej, boiska do pany, stołów do gier sportowych, przebudowa ogrodzenia, nasadzenia drzew i krzewów, oświetlenie i monitoring. Na projekt z Czarkowa oddano 1581 głosów. Wartość inwestycji wynosi 250508 zł.

Drugie miejsce uzyskało zadanie nr 25 - Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźce, teren przy Ośrodku Kultury i Zdrowia, boiska oraz przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach. Szacunkowy koszt budowy placu zabaw to kwota 174000 zł.

Trzecie miejsce zajął projekt z Piasku dotyczący adaptacji pomieszczeń przy OSP Piasek wraz z przyległym terenem na centrum kulturalne dla organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa Piasek.

Zgodnie z regulaminem w przypadku, w którym nie wystarcza środków na realizację kolejnego zadania z listy, zostaje uwzględnione pierwsze z dalszych zadań na liście, którego szacunkowy koszt nie spowoduje przekroczenia łącznej kwoty środków budżetu obywatelskiego na rok 2014.

Z tego powodu sfinansowane zostanie zadanie pn "Zbadanie bioaerozoli i mikroorganizmów oraz substancji odorowych wokół zakładu produkcji podłoża pod uprawę pieczarek Ryszard Wrona oraz stacji przeładunkowej firmy Remondis"

W Budżecie Obywatelskim 2014 wsparcie finansowe otrzymają także wnioski z Wisły Małej na kwotę 19750 - Budowa wiato-altany dla 30 osób przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej na terenie zielonym szkoły, obok boiska do piłki nożnej oraz remont pomnika - grobu powstańca z 1863 r. na cmentarzu Wszystkich Świętych.

Podczas konferencji burmistrz zapewnił, że w miarę możliwości finansowych postara się zrealizować inne propozycje wysunięte przez mieszkańców. Przykładem są rozpoczęte rozmowy w Gabrielą Plachą, wójtem gminy Goczałkowice o budowie ścieżki rowerowej.

Liczba oddanych głosów: 16464
Liczba osób głosujących: 10477
Głosów nieważnych (wersja papierowa) - 37
Liczba uprawnionych do głosowania: 41444

Zadania do realizacji z Budżetu Obywatelskiego:

1."W zdrowym ciele zdrowy duch! Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarkowie" Budowa nowej bieżni, siłowni zewnętrznej, boiska do pany, stołów do gier sportowych, przebudowa ogrodzenia, nasadzenia drzew i krzewów, oświetlenie i monitoring.

2. Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźce, teren przy Ośrodku Kultury i Zdrowia, boiska oraz przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach.

3. Zbadanie bioaerozoli i mikroorganizmów oraz substancji odorowych wokół zakładu produkcji podłoża pod uprawę pieczarek Ryszard Wrona oraz stacji przeładunkowej firmy Remondis

4. Budowa wiato-altany dla 30 osób przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej na terenie zielonym szkoły, obok boiska do piłki nożnej.

5. Remont pomnika - grobu powstańca z 1863 r. na cmentarzu Wszystkich Świętych

Szczegółowe wyniki na stronie www.obywatelski.pszczyna.pl

---

Lista zgłoszonych projektów:

- Wykonanie ulicy Ludwika Musioła - jezdnia i chodnik - nowe osiedle, Poligon Pszczyna 284.500 zł

- Remont ulicy i chodników na ulicy Ratuszowej od Rynku do kościoła pw. Wszystkich Świętych. 100.000 zł

- Remont pomnika - grobu powstańca z 1863 r. na cmentarzu Wszystkich Świętych 1.000 zł

- Wydanie "Monografii Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Pszczynie" - skład i druk gotowego materiału w ilości 50 egz. 9.000 zł

- Rewitalizacja placu gier i zabaw w Pszczynie przy ulicy Bramkowej - wymiana parku zabawek i piaskownicy, modernizacja małej architektury (zieleń i ścieżki), budowa boisk do siatkówki i koszykówki oraz piłki nożnej, budowa oświetlenia i zewnętrznej siłowni. 500.000 zł

- Utworzenie sprawnego systemu lokalnego transportu zbiorowego na terenie miasta Pszczyna - I etap - utworzenie linii miejskiej obsługującej największe osiedla i centrum. 500.000 zł

- Biblioteka w domu - zakup sprzętu komputerowego i specjalistycznego systemu bibliotecznego do stworzenia gminnej bazy zasobów bibliotecznych dostępnej online. 151.500 zł

- Wsparcie organizacji festiwalu TEATRALNA MASZYNA PSZCZYNA poprzez sfinansowanie zakupu podestów scenicznych z wyposażeniem do Pszczyńskiego Centrum Kultury jako organizatora imprezy z możliwością wykorzystania przy organizacji wielu imprez kulturalnych w gminie Pszczyna. 22.800,76 zł

- Modernizacja placu zabaw przy ulicy Maków w Pszczynie - zmiana nawierzchni na bezpieczną, zakup nowych urządzeń sprawnościowych i huśtawek oraz zewnętrznego stołu do ping ponga 99.500 zł

- Droga rowerowa Pszczyna - Goczałkowice jako pierwszy etap projektu "Pszczyna - Rowerowa Stolica Śląska" (droga rowerowa dwukierunkowa wzdłuż ulicy Zdrojowej, połączenie centrum miasta z terenami rekreacyjnymi) 488.000 zł

- Sporządzenie projektu i wykonanie ulicy asfaltowej z krawężnikami bez chodników na ulicy Sejmu Śląskiego w Pszczynie na osiedlu Powstańców Śląskich (na długości 289 m). 332.000 zł

- Modernizacja infrastruktury sportowej w Jankowicach - etap I - budowa nowego ogrodzenia wraz z piłkochwytami na obiekcie sportowym przy skrzyżowaniu ulic Żubrów i Kasztanowej. 60.000 zł

- Posadzenie 96 dębów - symboli ofiar wielkiej tragedii narodowej katastrofy pod Smoleńskiem 10.04.2010 r. Lokalizacja: Park Pszczyński - Dzika Promenada - utworzenie nowej ścieżki. 89.235,60 zł

- Modernizacja magazynu sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego Hospicjum Św. Ojca Pio w Pszczynie - remont i ocieplenie pomieszczeń magazynowych. 72.150 zł

- Budowa chodników, zjazdów i przejść dla pieszych na Osiedlu Daszyńskiego w Pszczynie - pobocze drogi publicznej, wzdłuż ulicy Słowackiego, od ulicy Męczenników Oświęcimskich do ulicy Krasińskiego. 244.940 zł

- Zwiększenie ilości dostępnego sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego dla potrzebujących mieszkańców gminy Pszczyna. Zakup sprzętu do bezpłatnego wypożyczania przez Hospicjum Św. Ojca Pio. Lokalizcja: Pszczyna, ul. Antesa 462.000 zł

- Rozbudowa Przedszkola Publicznego nr 4 w Pszczynie poprzez adaptację mieszkania na jego cele. 16.000 zł

- "Edukacja publiczna" - cykliczna projekcja filmów dokumentalnych o najnowszej historii świata i Polski dla uczniów 3 klas gimnazjum. 5.000 zł

- Pszczyńskie Centrum Integracji Międzypokoleniowej - stworzenie centrum wolontariatu i organizacji pozarządowych, klubu aktywizacji i integracji międzypokoleniowej, pogotowie pomocowe dla seniorów, dzienny i całodobowy ośrodek wsparcia osób starszych 200.000 zł

- "W zdrowym ciele zdrowy duch! Modernizacja i rozbudowa kompleksu rekreacyjno - sportowego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Czarkowie" Budowa nowej bieżni, siłowni zewnętrznej, boiska do pany, stołów do gier sportowych, przebudowa ogrodzenia, nasadzenia drzew i krzewów, oświetlenie i monitoring. 250.508 zł

- Realizacja Festiwalu PSZCZYŃ SIĘ DO KULTURY! w tym VI Pszczyńskiego Festiwalu Ceramiki oraz XIV Spotkań Artystycznych. Warsztaty dla dzieci i młodzieży, wystawy, jarmark, plenery, przedstawienia, koncerty, pokazy, parada glinoludów. 50.800 zł

- Zbadanie bioaerozoli i mikroorganizmów oraz substancji odorowych wokół zakładu produkcji podłoża pod uprawę pieczarek Ryszard Wrona oraz stacji przeładunkowej firmy Remondis 52.300 zł

- Modernizacja placu zabaw osiedla Podstarzyniec, ulica Hetmańska. Zagospodarowanie placu, zakup nowych urządzeń, budowa siłowni na wolnym powietrzu. 121.920 zł

- Modernizacja boiska sportowego "Ludowego Klubu Sportowego" w Wiśle Wielkiej - renowacja nawierzchni, budowa oświetlenia, zakup bramek i piłkochwytów. 104.058 zł

- "Małe ogródki" - program edukacyjny skierowny do dzieci uczęszczających do pszczyńskich przedszkoli publicznych oraz do pszczyńskich rodzin. Promocja zdrowego odżywiania, tworzenie relacji dzieci z przyrodą przez prowadzenie mini ogródków w przedszkolach. Kampania edukacyjna. 45.000 zł

- Budowa placu zabaw w sołectwie Brzeźce, teren przy Ośrodku Kultury i Zdrowia, boiska oraz przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 19 w Brzeźcach. 174.000 zł

- Wyposażenie "Serca Wsi" w Porębie. Zakup skłądanych stołów, ławek i krzeseł do celów organizacji spotkań mieszkańców. Lokalizacja: boisko sportowe w Porębie przy ulicy Świerczewskiego, wiata "Serce Wsi" 8.400 zł

- Rozbudowa placu gier i zabaw przy ulicy Dobrawy w Pszczynie, na styku trzech osiedli: Kolonia Jasna, Osiedle Piastów i Siedlice. Położenie bezpiecznej nawierzchni i zakup nowych huśtawek i urządzeń. 82.089,15 zł

- Budowa wiato-altany dla 30 osób przy Szkole Podstawowej nr 13 w Wiśle Małej na terenie zielonym szkoły, obok boiska do piłki nożnej. 19.750 zł

- Adaptacja pomieszczeń przy OSP Piasek wraz z przyległym terenem na centrum kulturalne dla organizacji społecznych i mieszkańców sołectwa Piasek. Lokalizacja: ulica Katowicka, budynek przyległy do nowych garaży, teren pomiędzy OSP a Orlikiem 98.000 zł

- Odwodnienie i utwardzenie odcinka drogi gminnej o dł. 67 m w Ćwiklicach (boczna droga od ul. Zawadzkiego) 111.000 zł
- Budowa drogi asfaltowej na ulicy Leśnej w Wiśle Wielkiej (I część inwestycji). 500.000 zł

- "Sprawa lokalnego transportu zbiorowego" - dofinansowanie nowych oraz utrzymanie istniejących połączeń komunikacyjnych na obszarze gminy Pszczyna, ze szczególnym uwzględnieniem sołectw" 200.000 zł

- Wydanie publikacji "Husyci na ziemi pszczyńskiej" - kolorowa publikacja 100 stron formatu B5 12.000 zł

---

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, to specjalnie wydzielona kwota z budżetu naszego miasta. Podobne rozwiązania, sprzyjające pobudzeniu aktywności obywatelskiej i lepszemu wydawaniu publicznych pieniędzy, stosowane są z powodzeniem na całym świecie. W Polsce budżet obywatelski jako pierwszy wprowadził Sopot w 2011 roku.

new, ab / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Facebook