pszczyna.tv - pszczyńska telewizja internetowa

Reklama

Telewizja pszczyna.tv

  • 5 października 2013
  • 6 października 2013
  • wyświetleń: 6710

Dworzec bliżej Goczałkowic

Gmina Goczałkowice-Zdrój jest krok bliżej do nieodpłatnego przejęcia dworca w uzdrowisku od PKP. Obie strony prowadzą rozmowy w tej sprawie.

W drodze przetargu ogłoszonego przez PKP nie znaleziono kupca. 14 czerwca nie było osób gotowych zapłacić za obiekt co najmniej 330 tysięcy złotych. Rezultatów nie przyniosły także sierpniowe rokowania.

W tej sytuacji PKP wznowiło rozmowy z gminą. Do urzędu w Goczałkowicach-Zdroju wpłynęło pismo w sprawie przekazania nieruchomości gminie w trybie art. 39 ust.4 ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego PKP.

"Mienie, którego zagospodarowanie, na zasadach określonych w ust. 1 i ust. 2, nie jest możliwe, a względy ekonomiczne nie uzasadniają jego utrzymywania, może zostać zlikwidowane lub przekazane nieodpłatnie Skarbowi Państwa, jednostkom samorządu terytorialnego lub państwowym jednostkom organizacyjnym."

Z tego rozwiązania cieszą się w gminie, która od początku proponowała przekazanie dworca na tych zasadach. Planuje bowiem wykorzystać obiekt na rzecz turystyki lub zaplecza dla stawu Maciek. PKP wymagało natomiast, by pełnił on rolę związaną z transportem - na podstawie art. 39 ust.3 z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 2000r., Nr 84, poz.948, ze zm.).

Przyszłe wykorzystanie budynku to jedna z rozbieżności. Na szczęście dla gminy została ona już usunięta. Samorząd nie zgadza się jeszcze z kilkoma zaproponowanymi zapisami w protokole, liczy jednak, że uda się wynegocjować satysfakcjonujące wszystkich porozumienie.

- Chcemy spotkać się z przedstawicielami PKP, żeby uzgodnić szczegóły dotyczące warunków i protokołu uzgodnień, który będzie poprzedzał zawarcie umowy notarialnej - powiedziała nam we wrześniu sekretarz gminy Maria Ożarowska.

Jeśli to się uda, kolejny etapem będzie przedłożenie projektu uchwały do uchwalenia przez Radę Gminy w sprawie przejęcia budynku na rzecz mienia gminy Goczałkowice

Samorząd stara się o przejęcie obiektu przy ul. Uzdrowiskowej 74 już od 9 lat. Działania te są podyktowane względami wizerunkowymi gminy, która posiada status gminy uzdrowiskowej, fatalną obsługą ruchu pasażerskiego (z transportu kolejowego korzystają m.in. kuracjusze i młodzież dojeżdżająca do szkół ponadgimnazjalnych) oraz troską o bezpieczeństwo podróżnych.

new / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Facebook