Telewizja pszczyna.tv

  • 21 września 2021
  • 22 września 2021
  • wyświetleń: 7641

[WIDEO] Gmina Pszczyna objęła udziały w spółce prowadzącej szpital

We wtorek, 21 września gmina Pszczyna przystąpiła do spółki prowadzącej Szpital Powiatowy w Pszczynie. Co to oznacza dla pszczyńskiego samorządu i szpitala? Zapytaliśmy o to starostę pszczyńską Barbarę Bandołę, burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola oraz dyrektora lecznicy dr n. med. Marcina Leśniewskiego.Dążenia Zarządu Powiatu Pszczyńskiego i dyrekcji szpitala do poszerzenia struktury właścicielskiej operatora szpitala trwają od trzech lat. Do wspólnego prowadzenia szpitala zaproszono wszystkie sześć gmin powiatu pszczyńskiego. Jako pierwsza współodpowiedzialność za leczenie mieszkańców wzięła największa gmina w powiecie - Pszczyna. To historyczna chwila i ważny krok w kierunku dołączenia do samorządowej spółki kolejnych gmin naszego powiatu.

Gmina Pszczyna objęła udziały w spółce prowadzącej szpital - 21.09.2021 · fot. powiat


Dotychczasowa nazwa spółki Centrum Przedsiębiorczości Sp. z o.o. w Woli zostanie zmieniona na Szpital JOANNITAS Samorządowa Sp. z o.o. w Pszczynie.

Informacje na temat objęcia udziałów przedstawiono na konferencji prasowej w z udziałem starosty pszczyńskiej Barbary Bandoły, burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola oraz prezesa spółki prowadzącej szpital, dyrektora placówki Marcina Leśniewskiego. Spotkanie z przedstawicielami spółki i podpisanie umowy miało miejsce we wtorek, 21 września przed budynkiem szpitala.

Nagranie z konferencji:Dotychczas jedynym właścicielem spółki prowadzącej szpital był Powiat Pszczyński. Zaproszenie gmin do współtworzenia spółki samorządowej - co za tym idzie szpitala samorządowego, miało związek z trudnymi wyjściowymi warunkami działania powiatowej spółki jako operatora prowadzącego szpital - przypomnieć należy tu batalię, którą stoczono w 2018 roku, by uzyskać kontrakt na leczenie szpitalne i by szpital w Pszczynie mógł nadal istnieć.

W ostatnich miesiącach sytuacja w polskim systemie ochrony zdrowia jeszcze się pogorszyła, ale już przed pandemią była bardzo trudna i wiązała się przede wszystkim z niską wyceną świadczeń medycznych, niewypłacaniem na czas nadwykonań lub wypłacaniem ich w wysokości mniejszej, niż zrealizowane.

Z podpisanej we wtorek przez starostę Barbarę Bandołę, wicestarostę Damiana Cieszewskiego oraz burmistrza Pszczyny Dariusza Skrobola umowy o współpracy wynika, że Gmina Pszczyna obejmuje 13,47% udziałów w spółce za kwotę 760 tys. zł i wspólnie z powiatem będzie odtąd konsultować sprawy istotne dla spółki, decydować o dopłatach, podwyższaniu kapitału, działać na rzecz podnoszenia jakości usług w szpitalu.

- Zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców to jeden z głównych celów samorządu terytorialnego. Dzisiaj nie widzimy innej możliwości jak wsparcie Powiatu Pszczyńskiego w zakresie prowadzenia szpitala. Dziękuję za bardzo merytoryczne dyskusje podczas ostatniego roku i posiedzeń Rady Miejskiej w Pszczynie, gdzie omawialiśmy każdy aspekt związany z tym, jak powiat potrzebuje współudziałowców w spółce - mówił burmistrz Pszczyny Dariusz Skrobol. - Chciałbym, aby nasza decyzja o wejściu do spółki była krokiem milowym do tego, aby pozostałe samorządy, również te spoza naszego powiatu, których mieszkańcy leczą się w pszczyńskim szpitalu, także taką możliwość rozważyły. Trwają rozmowy z wójtami i burmistrzami i myślę, że będzie to bardzo dobry sygnał nie tylko na Śląsk, ale dla całej Polski, że można stworzyć spółkę samorządową, która bierze pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie naszych mieszkańców, szczególnie w sytuacji covidowej - dodał Dariusz Skrobol.

Marcin Leśniewski, dyrektor szpitala i prezes spółki zarządzającej placówką podkreślał, że zawarcie samorządowej umowy ma znaczenie przede wszystkim w dwóch obszarach.

- Po pierwsze to wsparcie finansowe, które pomaga w uzyskiwaniu i utrzymywaniu płynności finansowej szpitala jako przedsiębiorstwa. Drugi obszar to swego rodzaju wsparcie moralne. Sytuacja, w której przedstawiciele mieszkańców uznają, że szpital jest miejscem, w którym można współpracować ponad interesami poszczególnych gmin. To pokazuje, że moc moralna tego przystąpienia ma znaczenie najważniejsze - podkreślał dyrektor Leśniewski.

- Miejmy nadzieję, że po unormowaniu się sytuacji z finansowaniem działalności szpitalnej przez państwo - samorządy będą już działać nie dla przetrwania, ale dla rozwoju zakresu świadczeń medycznych w szpitalu i unowocześniania warunków ich udzielania. Dziękuję panu burmistrzowi, Radzie Miejskiej w Pszczynie za współpracę w tym zakresie. Będziemy zapraszać do składu właścicielskiego pozostałe gminy naszego powiatu - podkreślała starosta Barbara Bandoła.

O tym, że samorządy rozumieją potrzeby szpitala świadczą nakłady poniesione na placówkę. W latach 2018-2021 wyniosły one ponad 18,2 mln zł. Z tego 1,3 mln zł było wsparciem gmin z obszaru powiatu na zakup sprzętu, a ok. 1,5 mln zł pochodziło ze środków budżetu państwa i samorządu województwa. Powiat Pszczyński w ciągu ostatnich niespełna 4 lat wsparł szpital z własnego budżetu kwotą niemal 15,4 mln zł. Te środki przeznaczone zostały zarówno na dopłaty do bieżącej działalności, podwyższenie kapitału zakładowego spółki, remonty, inwestycje i zakupy sprzętu.

ar / pless.pl

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Szpital w Pszczynie, Szpital Joannitas" podaj

Facebook