Telewizja pszczyna.tv

  • 23 grudnia 2022
  • wyświetleń: 572

Odszkodowanie od dewelopera: czy mam w ogóle jakieś szanse?

Materiał partnera:

Decydując się na wpłatę oszczędności na zakup u dewelopera dopiero powstającego lokum naszych marzeń mamy nadzieję, że wszystko pójdzie zgodnie z planem i naszymi wyobrażeniami. Nie zawsze jednak tak się dzieje, a rzetelność niektórych deweloperów pozostawia wiele do życzenia. Na szczęście nie jesteśmy tutaj zupełnie bezbronni, ponieważ prawo broni interesów inwestora i, choć droga sądowa dochodzenia swych praw łatwa nie jest, warto ją przejść, aby uzyskać zwrot (nawet jeśli tylko częściowy) poniesionych kosztów.

Odszkodowanie od dewelopera


Jaką odpowiedzialność ponosi deweloper za wady w nowopowstałym budynku?Niezależnie od tego, jakiego rodzaju budynku wybudowania podjął się deweloper (czy to dom jednorodzinny wolnostojący, czy dom w zabudowie bliźniaczej, bądź szeregowej albo poszczególny odrębny lokal w budynku) obowiązują go zapisy podpisanej umowy oraz, niezależnie od niej, przepisy prawa budowlanego.

W związku z tym, za wszelkie wady nowo powstałego lokalu, bądź budynku odpowiada deweloper. Z jakiego typu nieprawidłowościami można spotkać się najczęściej? Są to m. in. krzywe ściany, wszelkiego rodzaju nierówności nie tylko ścian, ale też podłóg, zarysowania, zawilgocenia, braki w płaszczyznach posadzek.

Również za wady powstałe w miejscach wspólnych, takich jak garaż, klatka schodowa czy winda również odpowiada deweloper. Inaczej jednak wygląda dochodzenie swych praw w takich sytuacjach, ponieważ części wspólne należą do wspólnoty mieszkaniowej, właściciel lokalu może dochodzić praw na rzecz tej właśnie wspólnoty mieszkaniowej.

Rola rzeczoznawcy w dochodzeniu swoich praw od deweloperaWażnym elementem (prawnie obowiązkowym) jest odbiór do użytku nowego budynku/lokalu. Wszelkie usterki powinny zostać wówczas odnotowane w protokole zdawczo-odbiorczym. Jeżeli nie mamy fachowej wiedzy rzeczoznawczej, dobrze jest w tym momencie skorzystać z usług profesjonalnego rzeczoznawcy.

30 dni od daty sporządzenia protokołu deweloper ma obowiązek się do niego odnieść oraz naprawić wszelkie usterki. Jeżeli tego nie zrobi, bądź ich nie uzna, mamy podstawy do dochodzenia swoich roszczeń. Możemy żądać obniżenia ceny oraz oczywiście usunięcia wad.

Odszkodowanie w przypadku opóźnienia oddania do użytku lokalu bądź budynku

W takim wypadku możemy dochodzić umownej kary od dewelopera (potocznie zwanej odszkodowaniem od dewelopera), który zobowiązał się oddać do użytku lokal lub budynek w określonym terminie.

Facebook