Telewizja pszczyna.tv

  • 16 kwietnia 2023
  • 23 maja 2023
  • wyświetleń: 15354

[WIDEO, FOTO] Poznaliśmy "Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej"

Łączy je miłość do ziemi pszczyńskiej i zaangażowanie w życie społeczne, kulturalne i gospodarcze powiatu pszczyńskiego. Aktywne kobiety po raz 10. zostały uhonorowane "Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej" podczas Gali Powiatu Pszczyńskiego w Sali Lustrzanej Muzeum Zamkowego w Pszczynie.Inicjatorem i organizatorem Gali "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej" jest Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie we współpracy z Powiatem Pszczyńskim. Ideą przedsięwzięcia jest wspieranie i promowanie aktywnych postaw społecznych, kulturalnych i zawodowych wśród kobiet naszego regionu. "Klejnot Ziemi Pszczyńskiej" to odznaczenie przyznawane za szczególne osiągnięcia wyjątkowym kobietom, które poprzez swoją codzienną pracę inspirują i mogą być wzorem do naśladowania dla innych. W tym roku zostało wręczone po raz 10.

Kandydatki do odznaczenia zgłaszają przedstawiciele różnych organizacji, instytucji, jednostek, firm, ale także osoby fizyczne. W tym roku wpłynęły 23 nominacje. Laureatki w każdej z pięciu kategorii wybrała kapituła w składzie: starosta pszczyńska - Barbara Bandoła, przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego - Paweł Sadza, wicestarosta pszczyński - Damian Cieszewski, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej - Tomasz Zjawiony, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie - Bernadeta Sojka-Jany oraz członek honorowy kapituły - Agata Tucka-Marek.

Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023 · fot. Andrzej Grynpeter / pless.pl


W Sali Lustrzanej zasiadły dotychczasowe laureatki, parlamentarzyści, samorządowcy, szefowie wielu śląskich instytucji, a gościem specjalnym był Peter Graf von Hochberg, siódmy książę von Pless, z małżonką Anną oraz kuzynami Felicitas von Hochberg oraz Clemensem von Stauffenberg - prawnuczką i prawnukiem księżnej Daisy. Hrabiemu Clemensowi towarzyszyła żona - hrabina Iris.

Starosta pszczyńska Barbara Bandoła mówiła, że to kobiety są podczas gali w centrum uwagi. - W nominacjach znajdziemy bogactwo działań. Tam są kobiety biznesu, artystki, kobiety społeczne, które poświęcają się do reszty innych. Mam nadzieję, że myślą też o sobie, bo na pewno znają swoją wartość i emanują energią, która nam jest potrzebna, która buduje gminy i powiat pszczyński. Wszystkie nominacje pokazują prawdziwe klejnoty ziemi pszczyńskiej - mówiła Barbara Bandoła.

Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023
Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023 · fot. Andrzej Grynpeter


Paweł Sadza zaznaczył, że ziemia pszczyńska jest piękna, pracowita, ciepła, przyjazna i opiekuńcza. - Czyli Pszczyna i ziemia pszczyńska jest kobietą - mówił przewodniczący Rady Powiatu Pszczyńskiego.

Peter Graf von Hochberg, siódmy książę von Pless podkreślił, że jest zaszczycony, że może brać udział w tym ważnym wydarzeniu. - Są wśród nas osoby, które otrzymują nagrody za wyjątkowe osiągnięcia w biznesie, pracy społecznej, kulturze, tradycjach na całej ziemi pszczyńskiej. Nowoczesne społeczeństwa potrzebują właśnie tego rodzaju celebrytów, którzy dają całą swoją energię i zaangażowanie sprawom społecznym, nie oczekując wielkich benefitów z tego tytułu. Te kobiety sprawiają, że cały region idzie do przodu. A dlatego, że to wydarzenie wydarzyło się w Daisy Days, wszystkie są księżniczkami Pszczyny - mówił książę.

Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023
Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023 · fot. Andrzej Grynpeter


Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej 2023Kobietą Społeczną została Mirosława Wolska, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Wymowy i z Wadami Słuchu "Słyszący Sercem", która od 25 lat działa dla społeczności osób z dysfunkcjami mowy i słuchu na terenie powiatu pszczyńskiego.

Tytułem Kobiety Obyczajów i Tradycji wyróżniono Danutę Brandys, która przez wiele lat pracy z dziećmi i młodzieżą kultywowała historię i śląskie tradycje.

Odznaczeniem w kategorii Kobieta Sztuki i Kultury wyróżniona została Katarzyna Krzempek, która od lat związana jest z animacją kultury i propagowaniem działań artystycznych, kulturalnych i społecznych w powiecie pszczyńskim.

Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023
Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023 · fot. Andrzej Grynpeter


Tytułem Kobiety Biznesu kapituła uhonorowała Dorotę Pękałę, która wraz z mężem prowadzi w Woli Pasiekę św. Ambrożego.

Kobietą Ziemi Pszczyńskiej została Hildegarda Wojtala z Jankowic - aktywna działaczka kulturalna pielęgnująca tradycje ziemi pszczyńskiej, kulturę i gwarę.

Laureatki zostały uhonorowane odznaczeniem, którym jest broszka wzorowana na maneli - bransolecie z przełomu XVI i XVII wieku, klejnocie rodu Promnitzów. Przedstawia dwie splecione dłonie, a pomiędzy nimi serce. To wyraz zawierzenia siebie drugiemu człowiekowi.

Wyróżnienia także dla członkiń kapitułyJoanna Wiktorko - Kobieta Ziemi Pszczyńskiej 2021, Józefa Waliczek - Kobieta Społeczna 2021, Karolina Kryut - Kobieta Biznesu 2018 oraz Magdalena Grabowska-Romanko - Kobieta Biznesu 2019, które reprezentowały całe grono dotychczasowych laureatek, w sposób szczególny podziękowały członkiniom kapituły Klejnotu: Barbarze Bandole, Agacie Tuckiej-Marek, Renacie Dyrdzie oraz Bernadecie Sojce-Jany.

- Chcemy podziękować za zainaugurowanie wyjątkowego wydarzenia jakim jest odznaczenie kobiet naszego powiatu Klejnotem Ziemi Pszczyńskiej. Postawa, aktywność oraz siła działania jest niezwykle inspirująca. Perła to królowa klejnotów, dlatego prosimy przyjąć od Klejnotów Ziemi Pszczyńskiej bransoletę z perłą jako wyraz uznania za uznanie kobiet naszej małej ojczyzny jako te, które pełnią wiele wspaniałych ról społecznych - mówiła Joanna Wiktorko.

Tegoroczną galę uświetnili: Zofia Łach, uczennica Ogniska Muzycznego w Pszczynie, którym kieruje Joanna Wiktorko, Kobieta Ziemi Pszczyńskiej 2021, chór Canticum Novum z Suszca, który współprowadzi Barbara Cichoń - Kobieta Kultury i Sztuki 2015, Duet Fletowy w składzie Flawiana Kania oraz Paulina Sieja z akompaniamentem fortepianowym Małgorzaty Kuś-Pytlik oraz Laura Borgieł - półfinalistka 5. edycji The Voice Kids, uczennica Studia Piosenki VoicePless w Pszczynie pod kierunkiem Barbary Brody-Malon, Kobiety Kultury i Sztuki 2019. Gwiazdą wieczoru był duet muzyczny Duo Performance: Monika Biederman-Pers (sopran) i Piotr Karzełek (baryton)

W 10 dotychczasowych edycjach gali uhonorowano 51 wyjątkowych kobiet.

Patronat honorowy X Gali Klejnot Ziemi Pszczyńskiej objęli: Starosta Pszczyńska, Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz Izba Rzemieślnicza oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Partnerami gali były: Muzeum Zamkowe, Pszczyńskie Centrum Kultury i Ognisko Muzyczne.

Kobieta Społeczna: Mirosława WolskaGala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023
Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023 · fot. Andrzej Grynpeter / pless.pl


Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Wadami Wymowy i z Wadami Słuchu "Słyszący Sercem" od 25 lat działa dla społeczności osób z dysfunkcjami wymowy i słuchu na terenie powiatu pszczyńskiego. Sytuacja rodzinna pani Mirosławy - głuchota dziecka była bodźcem do podjęcia konkretnego działania. Wcześniej w powiecie nie było instytucji wspierających osoby zmagające się z wadami słuchu i wymowy. Od 1997 r. z inicjatywy pani Mirosławy i z potrzeby działania na szerszą skalę, powstała organizacja, która umożliwia aż po dziś dzień wspieranie rozwoju ruchowego i umysłowego dzieci i osoby dorosłe, zapewnia swoim podopiecznym środki na rehabilitację i terapeutów na najwyższym poziomie.

Działalność Stowarzyszenia ma na celu wsparcie osób niesłyszących komunikujących się z osobami słyszącymi. Stowarzyszenie w ciągu kilkudziesięciu lat działalności objęło opieką kilkaset osób. Obecnie objętych aktywną opieką jest 50 osób. Mirosława Wolska angażuje się w liczne akcje społeczne, aktywnie wspiera m.in. w działalność zarządu osiedla Kolonia Jasna na rzecz mieszkańców oraz SP nr 6 w Pszczynie.

Kobieta Obyczajów i Tradycji: Danuta BrandysGala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023
Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023 · fot. Andrzej Grynpeter


Danuta Brandys jest kobietą która łączy przyszłość z teraźniejszością. Tradycje Śląska oraz ekologia to temat bliski sercu. Jako nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej przepracowała 36 lat. Była współautorką programu uzupełniającego edukację regionalną w klasach od I do III. Przez trzy lata prowadziła klasę o rozszerzonym programie regionalnym. Istotą tych działań było kultywowanie historii i tradycji śląskiej. W 2006 r. utworzyła w SP nr 1 w Pawłowicach Izbę Regionalną, która miała pokazać realia życia w dawnych domach i przydomowych gospodarstwach.

W 2019 r. Izba "Ocalić od zapomnienia" została przeniesiona do Gminnego Centrum Kultury w Pawłowicach, a Danuta Brandys została jej opiekunem i uzupełniała ją o nowe eksponaty. Dorota Brandys aktywnie bierze udział w pracach Koła Gospodyń Wiejskich, gdzie pełni funkcję sekretarza koła. Współorganizuje imprezy środowiskowe i lokalne, wycieczki, które sprzyjają integracji mieszkańców czy spotkania dla dzieci w ramach "Inicjatywy Lokalnej". Od stycznia 2023 r. wspiera osoby starsze w Powiatowym Forum Seniorów Pszczynie, w którym pełni funkcję przewodniczącej.

Kobiet Sztuki i Kultury: Katarzyna KrzempekGala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023
Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023 · fot. Andrzej Grynpeter


Działaczka kultury, edukatorka i inicjatorka działań na rzecz rozwoju kultury, sztuki i przede wszystkim w gminie Suszec. Pełni stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu, uprzednio kierując pracą Działu Merytorycznego, w tej samej instytucji. Ponadto jest prezesem Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Twórczych Kreator. Od lat jest szefem w sztabie WOŚP w Suszcu, dba zarówno o wolontariuszy, prawidłową zbiórka funduszy oraz szereg występów artystycznych podczas trwania finału. Organizatorka akcji charytatywnej na rzecz wybranych, potrzebujących rodzin - w ramach Szlachetnej Paczki.

Angażująca się również w pomoc charytatywną fundacji na rzecz chorych dzieci, dorosłych czy bezdomnych zwierząt. Aktywnie wspierała pomoc dla Ukrainy, tworząc wraz z gminą Suszec Dom Tymczasowy w Mizerowie, a także dobre miejsce, czyli sklep z artykułami dla potrzebujących Ukraińców, pełen produktów pozyskanych z różnych stowarzyszeń i fundacji. Jest także Liderem Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności. Stworzyła wolontariacki Klub Działań Pozytywnych Kreator w którym realizuje projekty na rzecz upowszechnienia kultury tańca.

Kobieta Biznesu: Dorota PękałaGala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023
Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023 · fot. Andrzej Grynpeter


Jest właścicielką pasieki św Ambrożego w Woli. To kobieta niezwykła, pełna pasji i zaangażowania. Ma talent managerski i umiejętności, jakie powinna posiadać kobieta biznesu. Należycie z ogromną pieczołowitością i zaangażowaniem dba o rozwój firmy i przekazywanie pasji pszczelarskich. Najważniejszy bowiem dla niej jest kontakt z naturą, który odzwierciedla się w prowadzeniu gospodarki pasiecznej z dbało się o najdrobniejszy szczegół. Najbardziej dba jednak o to, bez czego pasieki by nie było - o pszczoły.

Od kilku lat uczestniczy w licznych kursach i szkoleniach, ale też ucząc się na własnych sukcesach i błędach, zdobywała wyróżnienia i uznania w Polsce i regionie. Stale dąży do powiększania pasieki i dba o jego wizerunek i godne pszczele piękno. Po kilku latach marzeń o swoim własnym rodzinnym biznesie w roku 2019 wraz z mężem stworzyli swoją firmę. To jest to coś co ją fascynuje, cieszy i daje ogromne możliwości kreatywnego rozwoju. Od tego momentu ciągle zwiększa ilość pszczelich rodzin, poszerza zaplecze prowadzonego biznesu oraz wytworzonych sprzedawanych produktów.

Na dzisiaj może się pochwalić pasiekami w trzech różnych lokalizacjach: w Woli w ogrodzie domu rodzinnego, w miejscowości Krzyżówki koło Korbielowa oraz pasieką wędrowną, która transportowana jest na różnorakie pożytki.

Kobieta Ziemi Pszczyńskiej: Hildegarda WojtalaGala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023
Gala Klejnoty Ziemi Pszczyńskiej - 19.05.2023 · fot. Andrzej Grynpeter / pless.pl


Od 23 lat jest przewodniczącą Koła Gospodyń Wiejskich w Jankowicach, jest również kierownikiem zespołu Obrzędowo-Śpiewaczego Jankowiczanie. Jest aktywnym działaczem kulturalnym pielęgnującym tradycje ziemi pszczyńskiej, kulturę i gwarę. Jako kierownik zespołu śpiewaczego ocala od zapomnienia pieśni regionu, stroje śląskie i tradycje odgrywając obrzędy dotyczące życia codziennego mieszkańców na przełomie XIX i XX wieku.

Uczestniczy w wielu przeglądach i konkursach przywożąc wiele prestiżowych nagród. Jest aktywną działaczką na terenie Jankowic i powiatu pszczyńskiego. Przez 28 lat była członkinią Rady Sołeckiej w Jankowicach, wieloletnią członkinią zarządu gminnego związku Kółek Rolniczych, należy do Wspólnoty III Zakonu Franciszkańskiego i Róż Różańcowych przy parafii.

BM, mp / pless.pl

źródło: Powiat Pszczyński

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Facebook