pszczyna.tv - pszczyńska telewizja internetowa Logo pszczyna.tv

Reklama

Telewizja pszczyna.tv

  • 27 lipca 2021
  • 1 sierpnia 2021
  • wyświetleń: 7966

Firma z Sopotu jednak nie zbuduje PCKulu. Będzie kolejny przetarg?

Postępowanie przetargowe na budowę sali widowiskowej nowego Pszczyńskiego Centrum Kultury na razie bez rozwiązania. Końcem czerwca Wodpol - jedna z firm, biorących udział w przetargu - złożyła odwołanie od rozpatrzenia ofert. Pismo trafiło do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Następnie Urząd Miejski w Pszczynie poinformował 26 lipca o odrzuceniu oferty firmy NDI S.A. z Sopotu. Powodem był "brak pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą". Do czasu zakończenia postępowania dotyczącego odwołania firmy Wodpol, urząd nie może podjąć dalszych czynności zmierzających ku wyborowi nowego wykonawcy inwestycji.

Koncepcja nowej siedziby PCKulu
Koncepcja nowej siedziby PCKulu · fot. UM Pszczyna


Przypomnijmy, że przetarg z terminem otwarcia ofert wyznaczonym na dzień 15 kwietnia dotyczył wykonania zadania pn. "Budowa Sali widowiskowej Pszczyńskiego Centrum Kultury z uwzględnieniem funkcji sportowo-rekreacyjnych wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu". Zainteresowanie zrealizowaniem inwestycji wyraziło trzech wykonawców. Najniższa oferta została złożona przez firmę NDI z Sopotu. Była to jedyna propozycja, która mieściła się w budżecie przeznaczonym przez gminę Pszczyna na budowę obiektu.

Ze względu na złożenie odwołania przez jedną z konkurencyjnych firm - Wodpol - procedura przetargowa wydłużyła się. Pszczyński ratusz wysłał firmie NDI wezwanie do złożenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, ale przedsiębiorstwo nie wystosowało na czas pisemnej zgody. Wobec powyższego Urząd końcem lipca odrzucił ofertę firmy NDI.

wizualizacja, pckul
Wizualizacja sali widowiskowej w nowym PCKulu · fot. UM Pszczyna


Odwołanie konkurenta - według Wodpolu urząd źle ocenił ofertyFirma Wodpol sp. z o.o. konkurująca w przetargu z NDI, końcem czerwca złożyła odwołanie - przedsiębiorstwo zarzuciło Urzędowi Miejskiemu w Pszczynie, że "dokonał oceny ofert w sposób wadliwy tj. sprzeczny z kryteriami oceny ofert określonymi w postępowaniu poprzez arbitralne uznanie, że wszyscy wykonawcy spełnili wymagania dotyczące kryterium ocena techniczna - za zastosowanie systemu line array (ZG 01 ZG16), podczas gdy tylko odwołujący spełnił wymagania w tym kryterium i mógł dostać maksymalną ilość punktów" - czytamy w odwołaniu Wodpolu.

Wodpol w piśmie kładzie nacisk na fakt, że jako jedyny dołączył do swojej oferty wersję demonstracyjną oprogramowania służącego do konfiguracji systemu i obsługi funkcji umożliwiającej uzyskanie równowagi tonalnej emitowanych sygnałów w różnych miejscach na widowni, a także dającego możliwość transmisji obliczonych ustawień do wzmacniaczy mocy. Takiego załącznika miały nie złożyć obie konkurujące z Wodpolem firmy - NDI oraz Budimex S.A..

W treści pisma przedsiębiorstwo nakazuje zamawiającemu unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej z dnia 16 czerwca 2021 roku i domaga się dokonania ponownego badania i oceny ofert, w tym: odrzucenia oferty NDI ze względu na niespełnienie warunków udziału w postępowaniu - w zakresie doświadczenia w budowie obiektów widowiskowych. Według przedstawicieli firmy Wodpol, przedsiębiorstwo NDI nie ma odpowiedniego doświadczenia.

Urząd uznał odwołanie za bezzasadneOdwołanie zostało złożone przez Wodpol sp. z o.o. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, który po przeanalizowaniu dokumentacji i na rozprawie z udziałem Stron postępowania wyda w przedmiotowej sprawie wyrok.

Jako zamawiający Gmina Pszczyna w odpowiedzi na złożone odwołanie Wodpolu wniosła o umorzenie postępowania wywołanego odwołaniem, jako bezprzedmiotowego, względnie o oddalenie odwołania w całości, oraz o obciążenie odwołującego kosztami postępowania w całości i zasądzenie tych kosztów na rzecz zamawiającego.

- Po dokonanej przez zamawiającego czynności odrzucenia oferty wykonawcy NDI S.A., aktualnie są dwie oferty, których cena przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Stanowi to podstawę do unieważnienia postępowania przetargowego lub procedowania w kierunku wyboru kolejnej oferty i podpisania umowy pod warunkiem możliwości zwiększenia środków finansowych pozostających w dyspozycji zamawiającego do ceny najkorzystniejszej oferty, tj. do kwoty 40.564.170,00 zł brutto - wyjaśnia Monika Kalkowska, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miejskiego w Pszczynie.

Jak dodaje, do czasu zakończenia postępowania przed Prezesem Krajowej Izby Odwoławczej urząd nie jest uprawniony do podjęcia dalszych czynności. Na wyłonienie wykonawcy inwestycji trzeba będzie zatem jeszcze poczekać.

Wizualizacje nowego PCKulu można obejrzeć, zaglądając do artykułu [WIZUALIZACJA] Tak będzie wyglądać nowa siedziba PCKul-u z salą kinową.

ar / pless.pl

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

PCKul - nowa siedziba

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "PCKul - nowa siedziba" podaj

Facebook