pszczyna.tv - pszczyńska telewizja internetowa

Reklama

Telewizja pszczyna.tv

  • 13 stycznia 2022
  • wyświetleń: 2188

Opieka wytchnieniowa dla 40 opiekunów osób niepełnosprawnych

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pszczynie, które prowadzi Dom Kulejących Aniołów w Piasku, otrzymało dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami".

zespół downa, niepełnosprawny
fot. pixabay.com


Zadanie "Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami z powiatu pszczyńskiego i powiatów ościennych" finansowane jest ze środków państwowego Funduszu Solidarnościowego.

Okres realizacji: 01.01.2022 r. - 31.12.2022 r.

Zadanie skierowane jest do 40 członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnościami, w tym nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, wymagającymi usługi opieki wytchnieniowej, z powiatu pszczyńskiego oraz powiatów i miast ościennych.

Uczestnikami zadania będą członkowie rodzin/opiekunowie osób niepełnosprawnych wymagających wysokiego poziomu wsparcia, w tym 40 uczestników stanowić będą członkowie rodzin/opiekunowie osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi/złożonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Zakres zadania: wsparcie w ramach projektu polegało będzie na zapewnieniu opieki wytchnieniowej dziennej i całodobowej dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnością. Każdy uczestnik będzie mógł zrealizować pełen pakiet wsparcia: 240 h opieki dziennej i 14 dób opieki całodobowej przez cały okres realizacji zadania.

PSONI planuje zrealizować łącznie:
  • 9600 h opieki wytchnieniowej dziennej,
  • 560 dób (13 440 h) opieki wytchnieniowej całodobowej.


Cel główny: poprawa sytuacji życiowej i jakości życia 40 członków rodzin/opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami z niepełnosprawnością sprzężoną/złożoną, z powiatu pszczyńskiego i powiatów ościennych, uczestniczących w zadaniu, do końca grudnia 2022 r.

Dofinansowanie ze środków Funduszu Solidarnościowego:
905 949 PLN

Całkowita wartość zadania:
915 100 PLN

ar / pless.pl

źródło: PSONI Pszczyna

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu pless.pl zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Dom Kulejących Aniołów

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Dom Kulejących Aniołów" podaj

Facebook